بانو

برایم مهم نیست که در چه دنیایی زندگی کنم مهم این است که در دنیای مردانه من زن باشم .

نداشتنم غم بزرگی است برای جهان 

نداشتن من برای همه درد است 

تاوان بغض واشک  من میدانی چیست ؟!

بترس از ان روز که گرفتار چشمان اشکی من شوی 

چگونه میخواهی پاسخ  دهی ؟؛

تاريخ یکشنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۴سـاعت ۰:۳۴ قبل از ظهر نويسنده یک زن | |

گاهی اوقات تنوع لازم تو زندگی ، گاهی این قرار های کوچیک واقعا لازم واسه من که شبیه اکسیزن میمونه 

دلم یک عروسی میخاد البته از نوع خاصش ،در پیش است انشاله 

 

تاريخ جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴سـاعت ۲۱:۳۷ بعد از ظهر نويسنده یک زن | |

بی تردید ...

تمام زن ها شب هنگام 

تنشان در اغوش ِ مردی می ریزند 

یا در تن بودنش 

یا در خیال نبودنش 

و این اعترافی است بی انکار 

تاريخ چهارشنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۴سـاعت ۲۲:۲۹ بعد از ظهر نويسنده یک زن | |

گاهی اوقات باید انقدر خندیدید که حالت بهم بخوره دقیقا مثل امروز من 


برچسب‌ها: ;
تاريخ یکشنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۴سـاعت ۲۱:۱ بعد از ظهر نويسنده یک زن | |

  دستش را بگیر ...

   با عشق نوازشش کن ،  دعوتش کن به یک رقص،  بگذار با قدمهایی‌ که به سویِ تو می‌‌آید

   از خودش دور شود .  شاید نمی‌‌دانی‌،  آغوش یک مرد،    گاهی‌...

   دنیایِ زنی‌ را خراب می‌‌کند !  گاهی‌ ، آباد،  ... دستش را بگیر  نوازشش کن،  دعوتش کن به یک رقص

 حواست باشد ،  دنیای یک زن هیچ وقت خبرت نمی‌‌کند 

    " به مردی که زبانِ سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت "

تاريخ چهارشنبه ۷ بهمن۱۳۹۴سـاعت ۸:۲۹ قبل از ظهر نويسنده یک زن | |

گاهي عجيب دلت ميگيرد انقدر كه هيچ كسي نميتواند كمك كند 

تاريخ یکشنبه ۲۷ دی۱۳۹۴سـاعت ۱۵:۹ بعد از ظهر نويسنده یک زن | |

گاهي عجيب دلت ميگيرد انقدر كه هيچ كسي نميتواند كمك كند 

تاريخ یکشنبه ۲۷ دی۱۳۹۴سـاعت ۱۵:۹ بعد از ظهر نويسنده یک زن | |

برای شروع دوباره با افکار قشنگ هیچ وقت دیر نیست 

تاريخ پنجشنبه ۱۷ دی۱۳۹۴سـاعت ۱۴:۱ بعد از ظهر نويسنده یک زن |

چشمان تو هیتلر بود دلم لهستان بی دفاع

تاريخ چهارشنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۴سـاعت ۲:۹ قبل از ظهر نويسنده یک زن |

MiSs-A