زنها فرشته اند

برایم مهم نیست که در چه دنیایی زندگی کنم مهم این است که در دنیای مردانه من زن باشم .

این میشود اخرین پست سال 1393 وو پرونده ا ش بسته میشود امسال سالی بود پر از ارامش پر از فکر  گاهی خنده گاهی اشک گاهی دلتنگی برای عزیزانی که رفتن و گاهی بی قرار برای رفتن به خاکی دیگر ...

امسال گذشت در ذهنم  به یاد ندارم دلی شکسته باشم با این که بارها دلم شکست از بیماری خدا رو شکر در امان بودمم اگر افتادن 4 تا از ناخن های پا و جراحی دندان ها بگذریم ....

امسال یاد گرفته ام  دیگران رهگذرن در رندگی ام و فقط خودم میمانم خودم  ، بروم به دنبال ارزوهایم ... شاید به دنبال نیمه دیگرم شاید در سال جدید رسیدم به تمام ارزوهایم شاید هم نه اما من تلاش خواهم کرد ...

من به دنبال ناشناخته های ذهنم میروم  تا خودم را کشف کنم و چه زیباست خود شناسی ...

امسال هم گذشت با تمامی خوبی هایش و بدیهایش با همه مشکلاتش ....

در سال جدید به جنگ زندگی نمیروم تصمیم دارم با او مدارا کنم شاید این گونه جواب بدهد ...

سال نو مبارک .... زنها فرشته اند 

+ تاريخ شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت ۰:۱۰ قبل از ظهر نويسنده یک زن |
گاهی باید مردانه فکر کرد گاهی باید انجنان مردانه رفتار کنی تا از خودت و احساست دور بمانی باید در شرایط باشی تا درک کنی زندگی زنانه و مردانه نمیشناسد .گاهی باید در زندگی مشترک نقش ها را جابحا کنی من باید مرد زندگی شوم با تمام  لطافت زنانگی ام و او باید زن زندگی شود با تمام غرور مردانه اش... گاهی باید او من شود و من او گاهی باید برویم در نقش هایی که بدان متعلق نیستیم شاید بتوانیم اندکی هم را درک کنیم گاهی باید در زندگی مشترک به اوج اختلاف ها رسید تا تفاهمات خود را اشکار سازند گاهی باید در کنار هم بود گاهی در مقابل هم اما هیچ گاه نباید با همه باید های زندگی در برابر عشقت دیوار باشی گاهی نباید سکوت کنی در برابر احساس هایی که نشان میدهد  زندگی در جریان است گاهی سکوت ها سو تفاهم میشود گاهی نبودنها عادت میشود گاهی بودن ها  متهم میشوند گاهی میشود که مهربان میشوی میگذری از تمام بودن هایت گاهی برای هر لخظه از بودن ها چشمانت بارانی میشوند و بغض هایی که با باران ها به تبدیل به باریدن نمیکنن گاهی انچنان غریب میشوی در رابطه ای که خود میگویی این غربت غریبانه تاوان چیست گاهی تنها فقط دوست داری  حلقه دستانت را رها سازی اما همین گاهها میشود تعهد هایی که فقط خودت میدانی و خودت.....

+ تاريخ جمعه ۳ بهمن۱۳۹۳ساعت ۲۳:۴۳ بعد از ظهر نويسنده یک زن |

ادامه مطلب
+ تاريخ دوشنبه ۱۵ دی۱۳۹۳ساعت ۰:۷ قبل از ظهر نويسنده یک زن |